Naše služby pre vás

Firma AGRO Cerovčan sa zaoberá poskytovaním poľnohospodárskych služieb:

                                                                

kosenie krmovín
obracanie a zhŕňanie krmovín
odvoz krmovín

mulčovanie krmovín

 

 

Naše ďalšie poskytované služby:

 

orba pôdy
podmietka pôdy
príprava pôdy
siatie obilovín, olejnín, strukovín